Tieto podmienky ochrany súkromia obsahujú dodatočné informácie upravujúce zabezpečenie ochrany osobných údajov, ktoré sa zadávajú a spracovávajú súvislosti s využitím služieb webovej stránky ajcor.sk

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je spoločnosť
PINC, s.r.o.
Ul. biskupa Királya 22/13
945 01 Komárno
IČO: 36621455
DIČ: 2021309301
IČ DPH: SK2021309301

2. Aké osobné údaje zbierame, na aký účel a ako dlho ich uchovávame

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu. Rozsah a typ osobných údajov vždy závisí od účelu a právneho vzťahu, na ktorý tieto údaje spracúvame.
Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme prevádzkovateľa PINC, s.r.o.:
V prípade zasielania obchodných či marketingových ponúk (newsletter), ktoré nie sú cielené na konkrétnu skupinu nakupujúcich (nevyužívame profilovanie), je obdobie spracovania osobných údajov tri roky. Informácie o IP adresách návštevníkov našich stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame na meranie využitianašich stránok a na zlepšenie ich obsahu.

3. Akým tretím stranám poskytujeme osobné údaje?

Spoločnosť PINC, s.r.o., spracúva vaše osobné údaje predovšetkým na vlastné čely. Za účelom doručenia objednávky či plnenia zmluvy poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu našim partnerom:
• spoločnostiam, ktoré nám na základe zmluvy zabezpečujú distribúciu tlačovín
• do registrov v zmysle povinností vyplývajúcich zo Zákona o lieku
• spoločnosti:
- GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
- Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
- MRP-Company, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská
Príjemcami vašich osobných údajov sú aj naši zamestnanci.

4. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, aktualizáciu a doplnenie vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, najmä právo na vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na dočasné alebo trvalé zastavenie spracovávania osobných údajov alebo ich odstránenie s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. vedenie účtu nakupujúceho, a to formou písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov (e-mailompomocou kontaktného formulára alebo na korešpondenčnú adresu).
Dotknutá osoba má právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:


5. Newsletter

Ak ste požiadali o našu službu newsletter, čím ste vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných ponúk, poskytnuté osobné údaje (meno a e-mailovú adresu) využívame výhradne na zaslanie elektronického newsletteru s informáciami o našom tovare, akciách, súťažiach, ako aj o novinkách v našej ponuke. Z odoberania služby newsletter sa môžete kedykoľvek odhlásiť tak, že svoj súhlas s odoberaním zrušíte prostredníctvom odkazu umiestneného v pätičke každého e-mailu, rípadne nás o to požiadate priamo na našej kontaktnej e-mailovej adrese info@ajcor.sk.

6. Cookies

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade použitia konkrétnej webstránky. Môžu sa využívať iba počas vašej návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich webstránkach, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.
Ako využívame súbory cookies?
Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne:
„Náš web používa súbory Cookies, vďaka ktorým môže byť váš zážitok z nákupu čo najlepší. Ak s tým súhlásite, kliknite na „Súhlasím“. Funkčné cookies – používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača nazlepšenie funkčnosti webu. Cookies pamätajúce si prihlasovacie mená a výrobky v košíku sú absolútne nevyhnutné na riadne fungovanie stránky. Životnosť súborov cookies je max. 60 minút, resp. do ukončenia práce s prehliadačom. Voliteľné cookies – meranie návštevnosti a prispôsobenie zobrazenia webových stránok. Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google.
Zhromaždené cookies súbory sú spracované:

Aké máte možnosti v súvislosti so súbormi cookies?
Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si aj nastaviť, aby vás prehliadač upozornil zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie pomoci vo vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie našich webstránok. Napríklad nebudete môcť pridávať položky do nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať také produkty a služby, ktoré si vyžadujú prihlásenie.


7. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok o tom, ako zhromažďujeme, ukladáme alebo využívame osobné údaje, nás neváhajte kontaktovať.
Telefón: +421 944 016 602
E-mail: info@ajcor.sk
Napísať nám môžete na našu korešpondenčnú adresu:
PINC, s.r.o.
Ul. biskupa Királya 22/13
945 01 Komárno
Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našom webovom sídle. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Preto dporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové sídlo a informovali sa o možných zmenách podmienok.